Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bạc Liêu

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bạc Liêu

Huyện Giá Rai 1 địa điểm
Huyện Hòa Bình 1 địa điểm
Huyện Phước Long 1 địa điểm
Huyện Đông Hải 1 địa điểm
Thành Phố Bạc Liêu 3 địa điểm