PGD Đông Hải

Địa chỉ: ấp 2 Thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Hải