UBND Phường 7

Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân phường 7, Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến UBND Phường 7


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Bạc Liêu