Cty TNHH Mani Hà Nội

Địa chỉ: Cổng chính Cty, Km số 30, đường quốc lộ 3, xã Tân Hương, H Phổ Yên, Thái Nguyên

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Cty TNHH Mani Hà Nội


Các điểm đặt ATM VietinBank Huyện Phổ Yên