Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Địa chỉ: 101 Mai Xuân Thưởng (cổng 2), TP Nha Trang

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang