Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà.

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trường Đại học Nha Trang


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang