Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

Địa chỉ: góc đường Trần Phú - Nguyễn Chánh, TP.Nha Trang

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trường CĐ Sư phạm Nha Trang


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang