Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa (KHATOCO)

Địa chỉ: KCN Bình Tân, TP Nha Trang

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa (KHATOCO)


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang