Ngân hàng Công Thương Khánh Hoà

Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng Công Thương Khánh Hoà


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang