Metro Nha Trang

Địa chỉ: đường 23 tháng 10, Vĩnh Trung, Nhà Trang, Khánh Hòa

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Metro Nha Trang


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang