Khách sạn Quốc tế

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, Khánh Hoà

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Khách sạn Quốc tế


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang