Học viện Hải Quân

Địa chỉ: đường Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Học viện Hải Quân


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang