Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: 19 Yesin, TP Nha Trang.

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Nha Trang