Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Hưng Yên