Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 104 Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam


Các điểm đặt ATM VietinBank Thành Phố Phủ Lý