Trường Cao đẳng Công nghệ

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trường Cao đẳng Công nghệ


Các điểm đặt ATM VietinBank Quận Hải Châu