Metro Đà Nẵng

Địa chỉ: Cách mạng Tháng 8, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Metro Đà Nẵng


Các điểm đặt ATM VietinBank Quận Hải Châu