Cục cảng hàng không Việt nam

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Duy Tân, Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Cục cảng hàng không Việt nam


Các điểm đặt ATM VietinBank Quận Hải Châu