Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Yên Bình Yên Bái

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Bình.

  • VietinBank Huyện Yên Bình
  • PGD Yên Bình

    Tổ 13, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái