Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tam Đảo.

  • VietinBank Huyện Tam Đảo
  • PGD Tam Đảo

    Km số 10, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc