Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Xuyên.

 • VietinBank Huyện Bình Xuyên
 • CN Bình Xuyên

  Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

 • VietinBank Huyện Bình Xuyên
 • PGD Hương Canh

  TT. Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

 • VietinBank Huyện Bình Xuyên
 • PGD Gia Khánh

  Thôn Cổ Độ - TT. Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc