Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • CN Vĩnh Long

  Số 1C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • PGD Chợ

  Số 15Bis Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • PGD Phước Thọ

  Số 10 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • PGD Mỹ Thuận

  Số 207 Tân Quới Đông, Xã Trường An, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • PGD Số 2

  Số 54A Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • VietinBank Thành Phố Vĩnh Long
 • PGD Số 4

  Số 103 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long