Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vũng Liêm.

  • VietinBank Huyện Vũng Liêm
  • PGD Vũng Liêm

    Số 1146 Ấp Trung Xuân, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long