Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Tam Bình Vĩnh Long

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tam Bình.

  • VietinBank Huyện Tam Bình
  • PGD Tam Bình

    Số 16 đường Lưu Văn Việt, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long