Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Cầu Ngang Trà Vinh

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cầu Ngang.

  • VietinBank Huyện Cầu Ngang
  • PGD Cầu Ngang

    Số 32, QL 53, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh