Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • CN Thừa Thiên Huế

  Số 20 đường Hà Nội, Phường Phú Nhuận, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Duy Tân

  Số 12 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Nguyễn Huệ

  Số 07 Nguyễn Huệ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Nguyễn Hoàng

  Số 106 Lê Duẩn, Phường Phú Hòa, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Gia Hội

  Số 11 Chi Lăng, phường Phú Cát, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Thuận Thành

  Số 119 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Tây Lộc

  Số 119 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD An Dương Vương

  Số 62 đường An Dương Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Bà Triệu

  207 Bà Triệu, Phường Phú Xuân, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

 • VietinBank Thành Phố Huế
 • PGD Lê Lợi

  Số 40 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế