Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Vang.

  • VietinBank Huyện Phú Vang
  • PGD Thuận An

    Số 54 Nguyễn Văn Tuyết, TT Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế