Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Lộc.

  • VietinBank Huyện Phú Lộc
  • PGD Cầu Hai

    Khu vực 3, TT. Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế