Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Bình.

  • VietinBank Huyện Phú Bình
  • PGD Hương Sơn - Phú Bình

    Đường QL37, tổ 01, thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên