Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Tiền Hải Thái Bình

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiền Hải.

  • VietinBank Huyện Tiền Hải
  • PGD Tiền Hải

    Khu 4, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

  • VietinBank Huyện Tiền Hải
  • PGD Tiểu Hoàng

    141 Thị trấn Tiểu Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình