Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Thái Thụy Thái Bình

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thái Thụy.

  • VietinBank Huyện Thái Thụy
  • PGD Diêm Điền

    Khu 5 Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình