Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Kiến Xương Thái Bình

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kiến Xương.

  • VietinBank Huyện Kiến Xương
  • PGD Kiến Xương

    Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình