Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Hưng Hà Thái Bình

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hưng Hà.

  • VietinBank Huyện Hưng Hà
  • PGD Hưng Hà

    Khu Nhân cầu 2, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình