Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Đông Hưng Thái Bình

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hưng.

  • VietinBank Huyện Đông Hưng
  • PGD Đông Hưng

    Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình