Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tây Ninh.

 • VietinBank Thành Phố Tây Ninh
 • PGD Cầu Quan

  Số 325, Đường CMT8, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

 • VietinBank Thành Phố Tây Ninh
 • CN Tây Ninh

  247 đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

 • VietinBank Thành Phố Tây Ninh
 • PGD Thị Xã Tây Ninh

  Số 341, Đường Tua 2, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh