Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Hòn Đất Kiên Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòn Đất.

  • VietinBank Huyện Hòn Đất
  • PGD Hòn Đất

    Số 61 khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang