Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Văn Lâm Hưng Yên

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Lâm.

  • VietinBank Huyện Văn Lâm
  • PGD Văn Lâm

    Số 276 chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, , Hưng Yên