Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Tiên Lữ Hưng Yên

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiên Lữ.

  • VietinBank Huyện Tiên Lữ
  • PGD Tiên Lữ

    TT. Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên