Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Kim Động Hưng Yên

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Động.

  • VietinBank Huyện Kim Động
  • PGD Kim Động

    TT. Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên