Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Vị Thanh Hậu Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vị Thanh.

  • VietinBank Thành Phố Vị Thanh
  • CN Hậu Giang

    Số 61 - 63 - 65 Lý Tự Trọng, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang