Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Mỹ.

  • VietinBank Huyện Long Mỹ
  • PGD Long Mỹ

    Số 1A1-2A1 Đường 30 tháng 4, KV2, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang