Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Châu Thành A Hậu Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành A.

  • VietinBank Huyện Châu Thành A
  • PGD Cái tắc

    Số 48, Quốc lộ 61, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang