Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

  • VietinBank Huyện Ninh Giang
  • PGD Ninh Giang

    Ngã 3 đền Tranh, xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương