Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Nam Sách Hải Dương

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Sách.

  • VietinBank Huyện Nam Sách
  • PGD Nam Sách

    Số 385 đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương