Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

  • VietinBank Thành Phố Hà Tĩnh
  • CN Hà Tĩnh

    Số 82, Đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh