Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 27 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • CN TP. Hà Nội

  Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD 94B Trần Hưng Đạo

  Số 94B Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Lê Thánh Tông

  29 Phố Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Lê Thạch

  Số 6 Phố Lê Thạch, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Đinh Tiên Hoàng

  Số 29 Phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Phố Huế

  270 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Lò Sũ

  Số 12 Phố Lò Sũ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Quang Trung

  Số 2F Phố Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD 108 Trần Hưng Đạo

  108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Lý Nam Đế

  01A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Tràng Tiền

  66 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Bà Triệu

  Số 55 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • CN Hoàn Kiếm

  Số nhà 37 phố Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Đồng Xuân

  Số nhà 19-21 Cầu Đông, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hồ Gươm

  Số nhà 25 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Nguyễn Du

  Số 92 phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Da

  Số 46 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Mã Mây

  Số 12 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Gai

  Số 53 Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hoàn Kiếm

  Số 35-37 Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Ngang

  Số nhà 61 Phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Trống

  68 phố Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hàng Nón

  Số 2 Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hà Thành

  Số 20 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Hồng Hà

  Số 18 Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Nguyễn Siêu

  Số 27 Nguyễn Siêu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Quận Hoàn Kiếm
 • PGD Nam Tân

  Số 66 phố Hàng Chiếu, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội