Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Trì.

  • VietinBank Huyện Thanh Trì
  • PGD Thành Tây

    Số 187 Xóm Cầu, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

  • VietinBank Huyện Thanh Trì
  • PGD Nam Hà Nội

    Km12 Quốc lộ 1A, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội