Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Thanh Oai Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Oai.

  • VietinBank Huyện Thanh Oai
  • PGD Thanh Thùy

    Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

  • VietinBank Huyện Thanh Oai
  • PGD Bích Hòa

    Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội