Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Hoài Đức Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoài Đức.

 • VietinBank Huyện Hoài Đức
 • PGD La Phù

  La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Hoài Đức
 • PGD An Khánh

  Đường 423, Xóm Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Hoài Đức
 • PGD Hoài Đức

  Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội