Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Gia Lâm Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lâm.

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Đại Học Nông Nghiệp

  Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Gia Lâm

  Tổ Voi Phục, Thị trấn trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • CN Đông Hà Nội

  284 Hà Huy Tập, Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Ninh Hiệp

  Xóm 6, Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Yên Thịnh

  Số 104 Phố Dốc Lã, Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Phú Thịnh

  Phố Sủi, đường Ỷ Lan, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 • VietinBank Huyện Gia Lâm
 • PGD Đặng Xá

  Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội